زمان برگزاری مجمع فوق العاده ۸ شرکت برای افزایش سرمایه ۴۲ تا ۲۰۰ درصدی به همراه مجمع سالانه و عادی بطور فوق العاده دو سهم دیگر اعلام شد.

 

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، شرکت های داروسازی قاضی، کاشی سعدی، مبین انرژی خلیج فارس، نیرو ترانس، کاغذسازی کاوه، سرمایه گذاری آوا نوین، پخش هجرت و کارخانجات داروپخش به ترتیب برای افزایش سرمایه 110، 100، 42، 200، 180، 120، 122 و 100 درصدی، زمان مجمع فوق العاده را اعلام کردند.

همچنین سرمایه گذاری توسعه و عمران کرمان برای تصویب صورت های مالی منتهی به خرداد به مجمع عادی بطور فوق العاده و سیمان دشتستان پیرو مجمع نوبت اول که 9 آذر به حد نصاب نرسید برای تصویب صورت های مالی منتهی به شهریور به مجمع سالانه نوبت دوم می روند.

داروسازی قاضی(مجمع فوق العاده): ساعت 10 روز دوشنبه 24 آذر در مجموعه فرهنگی ورزشی تلاش

کاشی سعدی(مجمع فوق العاده): ساعت 10 روز یکشنبه 23 آذر در خ ولیعصر ، نرسیده به پارک وی ، کوچه خاکزاد ، سرمایه گذاری صدر تامین

مبین انرژی خلیج فارس(مجمع فوق العاده): ساعت 10 روز یکشنبه 23 آذر در میدان هفت تیر، ابتدای خیابان کریم خان زند، ساختمان شماره 38

نیرو ترانس(مجمع فوق العاده): ساعت 11 روز سه شنبه 25 آذر در محل کارخانه واقع در شیراز، بلوارمدرس ،خ دوران، چهارراه شریف آباد، بلواراتحاد، کیلومتر 3 جاده ترکان

کاغذ سازی کاوه(مجمع فوق العاده): ساعت 10 روز شنبه 22 آذر در محل شرکت واقع در ساوه، شهرک صنعتی کاوه، انتهای خ هفتم

سرمایه گذاری آوا نوین(مجمع فوق العاده): ساعت 11 روز شنبه 22 آذر در خیابان خالد اسلامبولی، نبش کوچه 37 ،شماره 165

پخش هجرت(مجمع فوق العاده): ساعت 10 روز شنبه 22 آذر در مجموعه فرهنگی ورزشی تلاش

کارخانجات داروپخش(مجمع فوق العاده): ساعت 10 روز یکشنبه 23 آذر در محل شرکت واقع در کیلومتر 18 اتوبان تهران – کرج ، خ داروپخش

سرمایه گذاری توسعه و عمران کرمان(مجمع عادی بطور فوق العاده): ساعت 14 روز شنبه 6 دی در اتاق بازرگانی کرمان

سیمان دشتستان(مجمع سالانه نوبت دوم): ساعت 10 روز شنبه 22 آذر در خیابان خالد اسلامبولی(وزرا)، خیابان نهم، پلاک 22