زیرمجموعه هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس با ابلاغ قیمت های فروش خدمات جانبی از افزایش ۱۹.۲ درصدی نسبت به سال قبل خبر داد .

 

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، شرکت فجر انرژی خلیج فارس با ابلاغ قیمت های فروش خدمات جانبی از افزایش ۱۹.۲ درصدی نسبت به سال قبل خبر داد و برای دو روز کاری با توقف نماد روبرو شد.

براین اساس، علی زال خانی مدیرعامل “بفجر” عطف به دستورالعمل تنظیم قیمت خدمات جانبی موضوع، تصمیم جلسه ۱۵ شهریور شورای رقابت جهت بررسی و تصویب دستورالعمل تنظیم قیمت خدمات جانبی- یوتیلیتی شرکت‌های فجر و مبین انرژی خلیج فارس برای سال ۹۹ اعلام کرد: به پیوست نامه ۱۳ بهمن معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی به مدیرعامل هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس در خصوص ابلاغ قیمت های سال ۹۹ خدمات جانبی شرکت‌های فجر و مبین ارسال می شود.

لذا با توجه به اینکه نرخ های اعمال شده در صورت‌های مالی ۹ ماهه و گزارش‌های فعالیت تولید و فروش تا پایان دی سال جاری بصورت علی الحساب بر اساس نرخ های ابلاغی سال ۹۸ محاسبه و اعمال شده است و نرخ های جدید ابلاغی شرکت ملی صنایع پتروشیمی برای سال ۹۹ نسبت به نرخ های سال ۹۸ بطور متوسط ۶.۵ درصد افزایش یافته، بدیهی است اثر نرخ های ابلاغی در سود و زیان سال ۹۹ محاسبه و متعاقباً از طریق کدال اطلاع رسانی خواهد شد.

قیمت های فروش خدمات جانبی “بفجر” برای سال ۹۹ طبق مصوبه شورای رقابت

به دلیل اینکه نرخ گاز شامل دستورالعمل شورای رقابت نیست، مبلغ فروش گاز سوخت و خوراک از مبلغ فروش محصول یا ارائه خدمت در سال مالی قبل خارج شده و درصد نسبت فروش محصول یا ارائه خدمت به کل درآمد شرکت در سال مالی قبل شامل گاز فروش رفته نیست. لذا درصد افزایش نرخ های خدمات جانبی سال ۹۹ به سال ۹۸ معادل ۱۹.۲ درصد است.